Вести од индустријата

Кои се вообичаените електронски компоненти? Колку знаеш?

2022-07-25
Кои се најчесто користените електронски компоненти? Колку знаеш? За инженерите ангажирани во индустријата за електронски компоненти, електронските компоненти треба да се допираат и користат секој ден, но всушност, многу инженери можеби нема да ја разберат внатрешноста на вратата. Еве ги најдобрите 10 електронски компоненти кои најчесто ги користат инженерите, заедно со основните концепти и знаења поврзани со нив, и учат со вас.1. Како работник во индустријата за електронски компоненти, отпорниците се добро познати. Нема сомнеж за неговата важност. „Отпорниците се најчесто користениот елемент во сите електронски кола. Отпор, бидејќи материјалот ја блокира струјата, тој се нарекува отпорен материјал. Отпорот предизвикува промени во електронскиот циклус и колку е помал отпорот, толку е поголем електронскиот циклус и обратно. Супстанциите со никаков или мал отпор се нарекуваат електрични спроводници. Материјалите кои не пренесуваат струја се нарекуваат електрични изолатори. Отпорник е претставен со број R во колото. На пример, R1 покажува дека отпорникот е нумериран со 1. Главните функции на отпорниците во колото се шант, ограничување на струјата, делител на напон, пристрасност итн.Капацитетот се однесува на складирање на полнење под дадена потенцијална разлика; Рекорд за; В, Фарад е меѓународна единица (F). Општо земено, електричните полнежи се присилуваат и се движат во електрично поле. Кога има медиум помеѓу проводниците, тој го попречува движењето на полнежот, предизвикувајќи акумулација на полнеж на проводникот; Најчест пример се две паралелни метални плочи. Попознат е и како кондензатор.Кристалдиодниот полупроводник завршува во електронски уреди во цврста состојба. Главната карактеристика на овие уреди се нелинеарни струјно-напонски карактеристики. Оттогаш, со развојот на полупроводнички материјали и технологии, различни полупроводнички материјали, дистрибуција на допинг и геометрија се користат за развој на кристални диоди со различни структури и различни функции. Производните материјали вклучуваат германиум, силициум и сложени полупроводници. Кристалните диоди може да се користат за производство, контрола, прием, конверзија, засилување на сигнали и конверзија на енергија. Кристалните диоди најчесто се користат за да го претстават бројот „D“ во колото. На пример, D5 претставува диода означена со 5.Aстабилизатор на напондиодата (исто така позната како зенер диода) е полупроводничка компонента која има висока отпорност пред критичниот обратен пробивен напон. Регулаторната диода често се користи за да го претстави бројот "ZD" во коло, на пример, ZD5 за регулаторната цевка бр. 5.5, индуктивност индуктивност: кога серпентина преку струја, формирање на магнетно поле индукција во серпентина, индукција магнетно поле ќе произведе индукција струја, да се спротивстави на струјата во серпентина. Оваа интеракција помеѓу отпорот на струјата и индуктивноста на серпентина, или индуктивност, ја нарекуваме во „Хенри“ (H). Индуктивните компоненти може да се користат и за производство на индуктивни компоненти.